Noutăți înscriere și reînscriere în învățământul preșcolar 2020-2021

 
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD

PLAN ȘCOLARIZARE învățământ preșcolar 2020 – 2021:

 • Grupa mijlocie (2 grupe) – 30 locuri (15 locuri în fiecare grupă)
 • Grupa mare – 15 locuri

STATUTUL NIVELULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ACREDITAT

REÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2020 – 2021

Reînscrierea copiilor care frecventează grupele de învățământ preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad  și urmează să le frecventeze și în anul școlar 2020 – 2021 începe din 25 mai 2020.
Reînscrierile se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 25 mai 2020, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația reînscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, la un moment ulterior, care va fi comunicat de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Cererile de reînscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).

ÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2020 – 2021

Înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar și urmează să intre în sistemul educațional în anul școlar 2020 – 2021 începe din 8 iunie 2020.

Înscrierile la nivelul preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 8 iunie 2020, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația înscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduce în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, la un moment ulterior, care va fi comunicat de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Cererile de înscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).