Repartizarea pe clase a copiilor admiși în clasa pregătitoare 2020-2021

Joi, 3 septembrie 2020, de la ora 9.00, a avut loc, în prezența unui inspector școlar delegat al ISJ Arad și a unui delegat din Consiliului reprezentativ al părinților, tragerea la sorți pentru repartizarea copiilor admiși la clasa pregătitoare 2020-2021 în etapele de înscriere din perioada
4 martie – 27 august 2020.

Plan de școlarizare aprobat 2020 – 2021:
3 clase pregătitoare, 63 locuri
Total admiși: 61 elevi
Repartizați prin tragere la sorți: 61 elevi
Număr locuri libere: 2

Cadre didactice stabilite prin tragere la sorți:

 • Clasa pregătitoare A: prof. înv. primar ANDREICAN MARICELA
 • Clasa pregătitoare B: prof. înv. primar IANCU OTILIA
 • Clasa pregătitoare C: prof. înv. primar MATEI MĂLINA MĂDĂLINA

   

  În săptămâna 7 – 11 septembrie 2020, cadrele didactice de la clasele pregătitoare constituite vor contacta părinții și elevii repartizați pentru detalii organizatorice legate de începerea anului școlar.

Vă mulțumim, dragi părinți, pentru răbdarea, înțelegerea și bunăvoința de care ați dat dovadă până la momentul acesta.

Vă dorim sănătate și un an de școală binecuvântat!

Procedura operațională de repartizare a elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscriere

Tragerea la sorți pentru repartizarea în clasa pregătitoare va avea loc în data de 3 septembrie 2020, de la ora 9.00, la sediul școlii din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19, în prezența unui inspector școlar delegat al Inspectoratului Școlar Județean Arad, respectiv a unui delegat din consiliului reprezentativ al părinților de la Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad.

Părinții care au înscris gemeni, tripleți, frați în unitate sunt rugați ca, până în data de 31 august 2020, să își exprime în scris opțiunea privind repartizarea acestora în aceeași clasă sau în clase diferite, printr-o cerere depusă la sediul școlii sau trimisă pe adresa de e-mail: secretariat@ltb-arad.ro

Precizări ISJ Arad privind înscrierea în învățământul primar, etapa a II-a

Rezultate înscriere în clasa pregătitoare 2020-2021

Din cele 98 de cereri de înscriere la clasa pregătitoare 2020-2021 validate, 40 de cereri îndeplinesc cel puțin două criterii de departajare (generale și / sau specifice), iar 58 de cereri îndeplinesc un singur criteriu specific (frecventarea grupei mari la grădiniță, în anul școlar 2019-2020).

Deoarece solicitările adresate Inspectoratului Școlar Județean Arad de suplimentare cu două clase a cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul clasei pregătitoare, au fost respinse și fiind în imposibilitatea de a-i departaja obiectiv, nediscriminatoriu pe cei 58 de candidați care îndeplinesc toți același criteriu, suntem constrânși să îi declarăm admiși doar pe cei 40 de candidați care îndeplinesc cel puțin două criterii de departajare.

Pe locurile rămase libere se pot depune cereri de înscriere, în etapa a doua, în perioada 22 – 24 iulie 2020.

Noutăți admitere clasa a IX-a real 2020-2021 filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii – intensiv engleză

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2020-2021, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii – intensiv engleză, se efectuează în perioada 13.07.2020 – 20.07.2020, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

 • Certificat naștere elev (în original şi copie);
 • Carte de identitate elev (în original şi copie) – dacă este cazul;
 • Carte de identitate mama (în original şi copie);
 • Carte de identitate tata (în original şi copie);
 • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
 • Fişa medicală;
 • O poză: dimensiune 3×4.

Noutăți admitere clasa a IX-a vocațional 2020-2021

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2020-2021, filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie baptistă – bilingv engleză, se efectuează în perioada 06.07.2020 – 10.07.2020, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

 •   Certificat naștere copil (în original şi copie);
 •   Carte de identitate copil (în original şi copie) – dacă este cazul;
 •   Carte de identitate mama (în original şi copie);
 •   Carte de identitate tata (în original şi copie);
 • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
 •  Fişa medicală;
 • o poză: dimensiune 3×4.

(more…)

Noutăți testare clasa a V-a

INFORMAȚII ADMITERE CLASA a V-a 2020 – 2021
și CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
 

Vă anunțăm că în urma adresei nr. 993/29.06.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Arad, s-a aprobat modificarea planului de școlarizare pentru clasa a V-a 2020 – 2021 la Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, astfel:

 • 2 clase cu predare în regim intensiv a limbii engleze – 50 locuri;
 • 1 clasă învățământ de masă – 25 locuri;

În aceste condiții, numărul total de locuri disponibile pentru clasa a V-a în anul școlar 2020 – 2021 este de 75 locuri.
Din cei 89 de participanți la testarea în vederea admiterii în clasa a V-a, testare desfășurată în 26 iunie 2020, candidații situați pe locurile de la 1 la 50 sunt admiși la clasele cu predare a limbii engleze în regim intensiv, iar candidații situați pe locurile 51 – 75 sunt admiși la clasa a V-a învățământ de masă.
Candidații situați pe locurile 76 – 85 mai pot fi admiși în situația retragerii unor candidați situați pe locurile 1-75. 

Perioadă înscrieri:
1 iulie – 8 iulie 2020
între orele 10.00 – 13.00
la sediul din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19

Părinții care, din motive obiective, nu se încadrează în intervalul orar stabilit pentru înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a V-a: 

 • Fișă de înscriere și evidență a elevului – se primește de la secretariat;
 • Certificat de naștere al elevului (în original și copie);
 • Carte de identitate a mamei (în original și copie);
 • Carte de identitate a tatălui (în original și copie);
 • Adeverință medicală cu vaccinările (de la medicul de familie);
 • Poză a elevului – dimensiune 3×4;
 • Sentință de divorț (în original și copie) – părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – unde este cazul;
 • Certificat de deces părinte / părinți (în original și copie) – unde este cazul;
 • Carte de identitate a reprezentantului legal / tutorelui (în original și copie) – unde este cazul;
 • Hotărâre judecătorească plasament (în original și copie) – unde este cazul.

(more…)