Noutăți testare clasa a V-a

INFORMAȚII ADMITERE CLASA a V-a 2020 – 2021
și CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
 

Vă anunțăm că în urma adresei nr. 993/29.06.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Arad, s-a aprobat modificarea planului de școlarizare pentru clasa a V-a 2020 – 2021 la Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, astfel:

 • 2 clase cu predare în regim intensiv a limbii engleze – 50 locuri;
 • 1 clasă învățământ de masă – 25 locuri;

În aceste condiții, numărul total de locuri disponibile pentru clasa a V-a în anul școlar 2020 – 2021 este de 75 locuri.
Din cei 89 de participanți la testarea în vederea admiterii în clasa a V-a, testare desfășurată în 26 iunie 2020, candidații situați pe locurile de la 1 la 50 sunt admiși la clasele cu predare a limbii engleze în regim intensiv, iar candidații situați pe locurile 51 – 75 sunt admiși la clasa a V-a învățământ de masă.
Candidații situați pe locurile 76 – 85 mai pot fi admiși în situația retragerii unor candidați situați pe locurile 1-75. 

Perioadă înscrieri:
1 iulie – 8 iulie 2020
între orele 10.00 – 13.00
la sediul din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19

Părinții care, din motive obiective, nu se încadrează în intervalul orar stabilit pentru înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a V-a: 

 • Fișă de înscriere și evidență a elevului – se primește de la secretariat;
 • Certificat de naștere al elevului (în original și copie);
 • Carte de identitate a mamei (în original și copie);
 • Carte de identitate a tatălui (în original și copie);
 • Adeverință medicală cu vaccinările (de la medicul de familie);
 • Poză a elevului – dimensiune 3×4;
 • Sentință de divorț (în original și copie) – părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – unde este cazul;
 • Certificat de deces părinte / părinți (în original și copie) – unde este cazul;
 • Carte de identitate a reprezentantului legal / tutorelui (în original și copie) – unde este cazul;
 • Hotărâre judecătorească plasament (în original și copie) – unde este cazul.

(more…)

ANUNȚ privind DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR la EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Eventuale contestații se pot depune

LUNI, 22 iunie 2020, între orele 16.00 – 19.00
și MARȚI, 23 iunie 2020, între orele 8.00 – 12.00

în următoarele variante:
direct la sediul școlii din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19;
online, la adresa liceulbaptistar@gmail.com (Contestația se va trimite scanată, cu semnătura părintelui / reprezentantului legal și cu semnătura candidatului.)
Modelul de cerere poate fi descărcat aici.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
CARE DEPUN CONTESTAȚIE
NOTA INIȚIALĂ SE POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, PRIN CREȘTERE SAU DESCREȘTERE.

 NOTA DE LA CONTESTAȚII ESTE NOTA FINALĂ!

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probelor de aptitudini la clasa a IX-a 2020-2021 profilul teologic – specializarea Teologie Baptistă

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD

Interviul online / proba de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a 2019 – 2020 (profil teologic – specializarea teologie baptistă – bilingv limba engleză) se va desfășura pe platforma ZOOM.

Nu este necesar să descărcați aplicația. În caz de probleme tehnice, apelați numărul 0747704183

 1. Elevul și unul dintre părinți/reprezentantul legal vor accesa întâlnirea cu membrii comisiei de admitere, în 11.06.2020 și la ora planificată în lista postată mai sus, făcând click pe link-ul primit pe adresa dumneavoastră de e-mail comunicată la înscriere    (link-ul va fi funcțional doar în ziua interviului). Vă veți asigura că aveți deschise atât conexiunea video, cât și audio.

După terminarea interviului, elevul și părintele/reprezentantul legal vor încheia întâlnirea / vor închide conexiunea cu membrii comisiei de admitere, făcând click pe iconița cu „telefon roșu”.

Pentru a vă putea conecta la videoconferință aveți nevoie de:
– un calculator / laptop / telefon inteligent sau tabletă
– conexiune la internet
– pe telefon inteligent sau tabletă aveți nevoie de aplicația ZOOM, pe calculator și laptop nu este necesar.

Noutăți înscriere în clasa pregătitoare

Cererea de înscriere se poate completa online la: www.inscriere.edu.ro, transmite prin e-mail la: secretariat@ltb-arad.ro, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ (între orele 10:00-13:00, de luni-vineri) la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.

Noutăți înscriere și reînscriere în învățământul preșcolar 2020-2021

 
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD

PLAN ȘCOLARIZARE învățământ preșcolar 2020 – 2021:

 • Grupa mijlocie (2 grupe) – 30 locuri (15 locuri în fiecare grupă)
 • Grupa mare – 15 locuri

STATUTUL NIVELULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ACREDITAT

REÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2020 – 2021

Reînscrierea copiilor care frecventează grupele de învățământ preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad  și urmează să le frecventeze și în anul școlar 2020 – 2021 începe din 25 mai 2020.
Reînscrierile se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 25 mai 2020, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația reînscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, la un moment ulterior, care va fi comunicat de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Cererile de reînscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).

ÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2020 – 2021

Înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar și urmează să intre în sistemul educațional în anul școlar 2020 – 2021 începe din 8 iunie 2020.

Înscrierile la nivelul preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 8 iunie 2020, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația înscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduce în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, la un moment ulterior, care va fi comunicat de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Cererile de înscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).

Anunț revenire la datele de contact cunoscute

    Având în vedere încheierea la nivel național a stării de urgență și instituirea stării de alertă precum și reluarea activității în școală, în conformitate cu recomandările Ministerului Educației și Cercetării și ale Ministerului Sănătății, vă informăm că începând cu data de 18 mai 2020 revenim la datele de contact ale Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” utilizate în mod obișnuit (adresa de poștă electronică  și numerele de telefon / fax trecute la meniul „Contact”). Totodată, din 18 mai 2020 încetează valabilitatea datelor de contact specificate în anunțul din 26.03.2020.

Clarificări Euro 200 și extrase din metodologie pentru aplicarea Legii nr 269 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Date contact

Având în vedere noile măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și recomandările MEC/ISJ Arad, vă informăm că activitățile în școală sunt suspendate.

Pentru situații urgente sau probleme importante ne puteți contacta la nr. de telefon 0747.704.183 , respectiv la adresa de e-mail liceulbaptistar@gmail.com, asigurându-vă că încercăm să răspundem prompt solicitărilor dumneavoastră.

Dumnezeu să ne ajute!