Înscriere candidaților declarați admiși – filiera vocațională clasa a IX-a 2021-2022

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2021-2022, filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie baptistă – bilingv engleză, se efectuează în perioada 19.07.2021 – 21.07.2021, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

 •   Certificat naștere copil (în original şi copie);
 •   Carte de identitate copil (în original şi copie) – dacă este cazul;
 •   Carte de identitate mama (în original şi copie);
 •   Carte de identitate tata (în original şi copie);
 • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
 •  Fişa medicală;
 • 2 poze: dimensiune 3×4.
 • Sentință de divorț (în original și copie) – părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – unde este cazul;
 • Certificat de deces părinte / părinți (în original și copie) – unde este cazul;
 • Carte de identitate a reprezentantului legal / tutorelui (în original și copie) – unde este cazul;
 • Hotărâre judecătorească plasament (în original și copie) – unde este cazul.

  Părinții care, din motive obiective (carantină, izolare etc.), nu se încadrează în intervalul orar stabilit pentru înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.

REZULTATE INIȚIALE BAC 2021 ȘI INFORMAȚII CONTESTAȚII

EVENTUALELE CONTESTAȚII se pot depune în data de 5.07.2021 în intervalul orar 1200 – 1800 la sediul LICEULUI TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD sau la adresa de email: ltb.contestatii2021@gmail.com

*Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

** Cererea va fi însoțită de copie după Cartea de Identitate

Informații înscriere în clasa a V-a 2021-2022 după admitere

PERIOADĂ ÎNSCRIERI:
1 iulie – 9 iulie 2021
între orele 10.00 – 13.00, la sediul din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19

Părinții care, din motive obiective (carantină, izolare etc.), nu se încadrează în intervalul orar stabilit pentru înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE UN CANDIDAT ESTE PE LISTA CELOR ADMIȘI, DAR NU DEPUNE DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN INTERVALUL STABILIT, CANDIDATUL PIERDE LOCUL OBȚINUT.                                        DOSARUL NU SE VA PUTEA DEPUNE ULTERIOR EXPIRĂRII PERIOADEI DEDICATE.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a V-a 2021 – 2022

 • Fișă de înscriere și evidență a elevului – se primește de la secretariat;
 • Certificat de naștere al elevului (în original și copie);
 • Carte de identitate a mamei (în original și copie);
 • Carte de identitate a tatălui (în original și copie);
 • Adeverință medicală cu vaccinările (de la medicul de familie);
 • Poză recentă a elevului – dimensiune 3×4;
 • Sentință de divorț (în original și copie) – părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – unde este cazul;
 • Certificat de deces părinte / părinți (în original și copie) – unde este cazul;
 • Carte de identitate a reprezentantului legal / tutorelui (în original și copie) – unde este cazul;
 • Hotărâre judecătorească plasament (în original și copie) – unde este cazul.