Precizări ISJ Arad privind înscrierea în învățământul primar, etapa a II-a

Rezultate înscriere în clasa pregătitoare 2020-2021

Din cele 98 de cereri de înscriere la clasa pregătitoare 2020-2021 validate, 40 de cereri îndeplinesc cel puțin două criterii de departajare (generale și / sau specifice), iar 58 de cereri îndeplinesc un singur criteriu specific (frecventarea grupei mari la grădiniță, în anul școlar 2019-2020).

Deoarece solicitările adresate Inspectoratului Școlar Județean Arad de suplimentare cu două clase a cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul clasei pregătitoare, au fost respinse și fiind în imposibilitatea de a-i departaja obiectiv, nediscriminatoriu pe cei 58 de candidați care îndeplinesc toți același criteriu, suntem constrânși să îi declarăm admiși doar pe cei 40 de candidați care îndeplinesc cel puțin două criterii de departajare.

Pe locurile rămase libere se pot depune cereri de înscriere, în etapa a doua, în perioada 22 – 24 iulie 2020.

Noutăți admitere clasa a IX-a real 2020-2021 filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii – intensiv engleză

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2020-2021, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii – intensiv engleză, se efectuează în perioada 13.07.2020 – 20.07.2020, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

  • Certificat naștere elev (în original şi copie);
  • Carte de identitate elev (în original şi copie) – dacă este cazul;
  • Carte de identitate mama (în original şi copie);
  • Carte de identitate tata (în original şi copie);
  • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
  • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
  • Fişa medicală;
  • O poză: dimensiune 3×4.