Precizări ISJ Arad privind înscrierea în învățământul primar, etapa a II-a

Rezultate înscriere în clasa pregătitoare 2020-2021

Din cele 98 de cereri de înscriere la clasa pregătitoare 2020-2021 validate, 40 de cereri îndeplinesc cel puțin două criterii de departajare (generale și / sau specifice), iar 58 de cereri îndeplinesc un singur criteriu specific (frecventarea grupei mari la grădiniță, în anul școlar 2019-2020).

Deoarece solicitările adresate Inspectoratului Școlar Județean Arad de suplimentare cu două clase a cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul clasei pregătitoare, au fost respinse și fiind în imposibilitatea de a-i departaja obiectiv, nediscriminatoriu pe cei 58 de candidați care îndeplinesc toți același criteriu, suntem constrânși să îi declarăm admiși doar pe cei 40 de candidați care îndeplinesc cel puțin două criterii de departajare.

Pe locurile rămase libere se pot depune cereri de înscriere, în etapa a doua, în perioada 22 – 24 iulie 2020.

Noutăți admitere clasa a IX-a real 2020-2021 filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii – intensiv engleză

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2020-2021, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii – intensiv engleză, se efectuează în perioada 13.07.2020 – 20.07.2020, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

 • Certificat naștere elev (în original şi copie);
 • Carte de identitate elev (în original şi copie) – dacă este cazul;
 • Carte de identitate mama (în original şi copie);
 • Carte de identitate tata (în original şi copie);
 • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
 • Fişa medicală;
 • O poză: dimensiune 3×4.

Noutăți admitere clasa a IX-a vocațional 2020-2021

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2020-2021, filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie baptistă – bilingv engleză, se efectuează în perioada 06.07.2020 – 10.07.2020, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

 •   Certificat naștere copil (în original şi copie);
 •   Carte de identitate copil (în original şi copie) – dacă este cazul;
 •   Carte de identitate mama (în original şi copie);
 •   Carte de identitate tata (în original şi copie);
 • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
 •  Fişa medicală;
 • o poză: dimensiune 3×4.

(more…)

Noutăți testare clasa a V-a

INFORMAȚII ADMITERE CLASA a V-a 2020 – 2021
și CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
 

Vă anunțăm că în urma adresei nr. 993/29.06.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Arad, s-a aprobat modificarea planului de școlarizare pentru clasa a V-a 2020 – 2021 la Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, astfel:

 • 2 clase cu predare în regim intensiv a limbii engleze – 50 locuri;
 • 1 clasă învățământ de masă – 25 locuri;

În aceste condiții, numărul total de locuri disponibile pentru clasa a V-a în anul școlar 2020 – 2021 este de 75 locuri.
Din cei 89 de participanți la testarea în vederea admiterii în clasa a V-a, testare desfășurată în 26 iunie 2020, candidații situați pe locurile de la 1 la 50 sunt admiși la clasele cu predare a limbii engleze în regim intensiv, iar candidații situați pe locurile 51 – 75 sunt admiși la clasa a V-a învățământ de masă.
Candidații situați pe locurile 76 – 85 mai pot fi admiși în situația retragerii unor candidați situați pe locurile 1-75. 

Perioadă înscrieri:
1 iulie – 8 iulie 2020
între orele 10.00 – 13.00
la sediul din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19

Părinții care, din motive obiective, nu se încadrează în intervalul orar stabilit pentru înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a V-a: 

 • Fișă de înscriere și evidență a elevului – se primește de la secretariat;
 • Certificat de naștere al elevului (în original și copie);
 • Carte de identitate a mamei (în original și copie);
 • Carte de identitate a tatălui (în original și copie);
 • Adeverință medicală cu vaccinările (de la medicul de familie);
 • Poză a elevului – dimensiune 3×4;
 • Sentință de divorț (în original și copie) – părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – unde este cazul;
 • Certificat de deces părinte / părinți (în original și copie) – unde este cazul;
 • Carte de identitate a reprezentantului legal / tutorelui (în original și copie) – unde este cazul;
 • Hotărâre judecătorească plasament (în original și copie) – unde este cazul.

(more…)

ANUNȚ privind DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR la EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Eventuale contestații se pot depune

LUNI, 22 iunie 2020, între orele 16.00 – 19.00
și MARȚI, 23 iunie 2020, între orele 8.00 – 12.00

în următoarele variante:
direct la sediul școlii din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19;
online, la adresa liceulbaptistar@gmail.com (Contestația se va trimite scanată, cu semnătura părintelui / reprezentantului legal și cu semnătura candidatului.)
Modelul de cerere poate fi descărcat aici.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
CARE DEPUN CONTESTAȚIE
NOTA INIȚIALĂ SE POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, PRIN CREȘTERE SAU DESCREȘTERE.

 NOTA DE LA CONTESTAȚII ESTE NOTA FINALĂ!

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probelor de aptitudini la clasa a IX-a 2020-2021 profilul teologic – specializarea Teologie Baptistă

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD

Interviul online / proba de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a 2019 – 2020 (profil teologic – specializarea teologie baptistă – bilingv limba engleză) se va desfășura pe platforma ZOOM.

Nu este necesar să descărcați aplicația. În caz de probleme tehnice, apelați numărul 0747704183

 1. Elevul și unul dintre părinți/reprezentantul legal vor accesa întâlnirea cu membrii comisiei de admitere, în 11.06.2020 și la ora planificată în lista postată mai sus, făcând click pe link-ul primit pe adresa dumneavoastră de e-mail comunicată la înscriere    (link-ul va fi funcțional doar în ziua interviului). Vă veți asigura că aveți deschise atât conexiunea video, cât și audio.

După terminarea interviului, elevul și părintele/reprezentantul legal vor încheia întâlnirea / vor închide conexiunea cu membrii comisiei de admitere, făcând click pe iconița cu „telefon roșu”.

Pentru a vă putea conecta la videoconferință aveți nevoie de:
– un calculator / laptop / telefon inteligent sau tabletă
– conexiune la internet
– pe telefon inteligent sau tabletă aveți nevoie de aplicația ZOOM, pe calculator și laptop nu este necesar.

Noutăți înscriere în clasa pregătitoare

Cererea de înscriere se poate completa online la: www.inscriere.edu.ro, transmite prin e-mail la: secretariat@ltb-arad.ro, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ (între orele 10:00-13:00, de luni-vineri) la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.