Noutăți admitere clasa a IX-a vocațional 2020-2021

(more…)

Noutăți înscriere în clasa pregătitoare

Cererea de înscriere se poate completa online la: www.inscriere.edu.ro, transmite prin e-mail la: secretariat@ltb-arad.ro, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ (între orele 10:00-13:00, de luni-vineri) la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.

Noutăți înscriere și reînscriere în învățământul preșcolar 2020-2021

 
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD

PLAN ȘCOLARIZARE învățământ preșcolar 2020 – 2021:

 • Grupa mijlocie (2 grupe) – 30 locuri (15 locuri în fiecare grupă)
 • Grupa mare – 15 locuri

STATUTUL NIVELULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ACREDITAT

REÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2020 – 2021

Reînscrierea copiilor care frecventează grupele de învățământ preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad  și urmează să le frecventeze și în anul școlar 2020 – 2021 începe din 25 mai 2020.
Reînscrierile se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 25 mai 2020, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația reînscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, la un moment ulterior, care va fi comunicat de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Cererile de reînscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).

ÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2020 – 2021

Înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar și urmează să intre în sistemul educațional în anul școlar 2020 – 2021 începe din 8 iunie 2020.

Înscrierile la nivelul preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 8 iunie 2020, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația înscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduce în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, la un moment ulterior, care va fi comunicat de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Cererile de înscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).

Anunț revenire la datele de contact cunoscute

    Având în vedere încheierea la nivel național a stării de urgență și instituirea stării de alertă precum și reluarea activității în școală, în conformitate cu recomandările Ministerului Educației și Cercetării și ale Ministerului Sănătății, vă informăm că începând cu data de 18 mai 2020 revenim la datele de contact ale Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” utilizate în mod obișnuit (adresa de poștă electronică  și numerele de telefon / fax trecute la meniul „Contact”). Totodată, din 18 mai 2020 încetează valabilitatea datelor de contact specificate în anunțul din 26.03.2020.

Clarificări Euro 200 și extrase din metodologie pentru aplicarea Legii nr 269 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

Date contact

Având în vedere noile măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și recomandările MEC/ISJ Arad, vă informăm că activitățile în școală sunt suspendate.

Pentru situații urgente sau probleme importante ne puteți contacta la nr. de telefon 0747.704.183 , respectiv la adresa de e-mail liceulbaptistar@gmail.com, asigurându-vă că încercăm să răspundem prompt solicitărilor dumneavoastră.

Dumnezeu să ne ajute!

 

În data de 31 ianuarie anul curent a avut loc prezentarea celor șase proiecte-concept pentru noua clădire a Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad. Evaluarea proiectelor este în curs de desfășurare, fiind realizată după criterii legate de respectarea normativelor în vigoare, funcționalitatea spațiilor, costuri de construcție și întreținere, dimensiune estetică și altele. Selecția se va finaliza în perioada imediat următoare, iar rezultatul mult-așteptat al acesteia va fi comunicat pe site-ul școlii și transmis celor interesați prin mijloacele de informare pe care le avem la dispoziție.