În data de 31 ianuarie anul curent a avut loc prezentarea celor șase proiecte-concept pentru noua clădire a Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad. Evaluarea proiectelor este în curs de desfășurare, fiind realizată după criterii legate de respectarea normativelor în vigoare, funcționalitatea spațiilor, costuri de construcție și întreținere, dimensiune estetică și altele. Selecția se va finaliza în perioada imediat următoare, iar rezultatul mult-așteptat al acesteia va fi comunicat pe site-ul școlii și transmis celor interesați prin mijloacele de informare pe care le avem la dispoziție.