ANUNȚ privind DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR la EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Eventuale contestații se pot depune

LUNI, 22 iunie 2020, între orele 16.00 – 19.00
și MARȚI, 23 iunie 2020, între orele 8.00 – 12.00

în următoarele variante:
direct la sediul școlii din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19;
online, la adresa liceulbaptistar@gmail.com (Contestația se va trimite scanată, cu semnătura părintelui / reprezentantului legal și cu semnătura candidatului.)
Modelul de cerere poate fi descărcat aici.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
CARE DEPUN CONTESTAȚIE
NOTA INIȚIALĂ SE POATE MODIFICA, DUPĂ CAZ, PRIN CREȘTERE SAU DESCREȘTERE.

 NOTA DE LA CONTESTAȚII ESTE NOTA FINALĂ!