Noutăți înscriere și reînscriere în învățământul preșcolar 2021-2022

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

 • reînscrierea copiilorcare frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 17 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniți cu începere din data de 31 mai.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind scolicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară.

 

PLAN ȘCOLARIZARE învățământ preșcolar 2021 – 2022:

SEDIUL de pe str. Iuliu Maniu nr. 20 Arad

 • Grupa mijlocie (1 grupă) – 16 locuri
 • Grupa mare – (1 grupă) – 20 locuri

SEDIUL de pe str. Zimbrului nr. 65 Arad

 • Grupa mica (1 grupă) – 15 locuri
 • Grupa mijlocie (1 grupă) – 16 locuri
 • Grupa mare – (1 grupă) – 18 locuri

STATUTUL NIVELULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ACREDITAT

REÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2021 – 2022

Reînscrierea copiilor care frecventează grupele de învățământ preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad  și urmează să le frecventeze și în anul școlar 2021 – 2022 începe din 17 mai 2021.

Reînscrierile se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 17 mai 2021, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația reînscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, după un orar anunțat ulterior.

Cererile de reînscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).

ÎNSCRIERE  Învățământ preșcolar 2021 – 2022

Înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar și urmează să intre în sistemul educațional în anul școlar 2021 – 2022 începe din 31 mai 2021.

Înscrierile la nivelul preșcolar din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” se pot efectua la sediul școlii de pe str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad, începând cu 31 mai 2021, de luni până vineri, în intervalul 10.00 – 13.00 SAU prin FAX, POȘTĂ ELECTRONICĂ ori TELEFONIC, astfel:
0257-251896 (FAX)
secretariat@ltb-arad.ro (e-mail / POȘTĂ ELECTRONICĂ)
0257-250751 (TELEFON) – orele 10.00 – 13.00

În situația înscrierii prin fax/ poștă electronică/ telefonic, părinții vor comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduce în aplicația informatică, urmând ca validarea fișelor și completarea dosarelor cu documentele necesare să se desfășoare la sediul școlii, la un moment ulterior, care va fi comunicat de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare.

Cererile de înscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL;
 • COPIE BI/CI PĂRINȚI;
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL);
 • COPIE CERTIFICAT DECES PĂRINTE (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DECIZIE PENTRU COPIII ÎN PLASAMENT (DACĂ ESTE CAZUL);
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ A COPILULUI (de la medicul de familie) din care să reiasă că este APT PENTRU COLECTIVITATE);
 • CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI (DACĂ ESTE CAZUL).