Înscriere candidaților declarați admiși – filiera teoretică clasa a IX-a 2022-2023

Published by LTB Arad on

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2022-2023, filiera TEORETICĂ, profil REAL, specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII, se efectuează în perioada 15.07.2022 – 20.07.2022, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

 •   Certificat naștere copil (în original şi copie);
 •   Carte de identitate copil (în original şi copie) – dacă este cazul;
 •   Carte de identitate mama (în original şi copie);
 •   Carte de identitate tata (în original şi copie);
 • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
 •  Fişa medicală;
 • 2 poze: dimensiune 3×4.
 • Sentință de divorț (în original și copie) – părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – unde este cazul;
 • Certificat de deces părinte / părinți (în original și copie) – unde este cazul;
 • Carte de identitate a reprezentantului legal / tutorelui (în original și copie) – unde este cazul;
 • Hotărâre judecătorească plasament (în original și copie) – unde este cazul.
 • Extras de cont al unui părinte, pentru virarea eventualelor drepturi bănești (de ex. burse),
  de preferat (dar nu obligatoriu) de la Banca Transilvania, BRD, BCR.

  Părinții care, din motive obiective (carantină, izolare etc.), nu se încadrează în intervalul orar stabilit pentru înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.
Categories: Uncategorized