Noutăți înscriere în clasa pregătitoare

Cererea de înscriere se poate completa online la: www.inscriere.edu.ro, transmite prin e-mail la: secretariat@ltb-arad.ro, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ (între orele 10:00-13:00, de luni-vineri) la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.

Anunț revenire la datele de contact cunoscute

    Având în vedere încheierea la nivel național a stării de urgență și instituirea stării de alertă precum și reluarea activității în școală, în conformitate cu recomandările Ministerului Educației și Cercetării și ale Ministerului Sănătății, vă informăm că începând cu data de 18 mai 2020 revenim la datele de contact ale Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” utilizate în mod obișnuit (adresa de poștă electronică  și numerele de telefon / fax trecute la meniul „Contact”). Totodată, din 18 mai 2020 încetează valabilitatea datelor de contact specificate în anunțul din 26.03.2020.