Noutăți înscriere în clasa pregătitoare

Cererea de înscriere se poate completa online la: www.inscriere.edu.ro, transmite prin e-mail la: secretariat@ltb-arad.ro, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ (între orele 10:00-13:00, de luni-vineri) la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.