Anunț schimbare proba de aptitudini

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD

Str. M. Scaevola nr.9, Telefon: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46

web : www.isjarad.ro e-mail: inf_arad@isjarad.ro

Către

toate unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi de clasa a VIII-a

În atenţia doamnei/domnului director

Vă anunţăm, prin prezenta, că în urma solicitării Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici din Arad, nr. 991/12.05.2015, înregistrată la ISJ Arad cu nr. 1079/13.05.2015, Comisia judeţeană de admitere în clasa a IX-a de liceu

modifică data susţinerii probelor de aptitudini la Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici din Arad.

Astfel, probele de aptitudini şi interviul la acest liceu sunt programate pentru data de 27 mai 2015, între orele 8 şi 11.

Vă rugăm să informaţi toţi elevii Dvs. despre această schimbare.

Vă mulţumim.

Inspector general adjunct,

Nicolae Pellegrini

Download anunt_schimbare_proba_de_aptitudini

Proba de aptitudini și interviul pentru admitere IX

Proba de aptitudini și interviul

pentru admitere în clasa a IX-a, la Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici” Arad,

pentru profilul teologie – bilingv limba engleză sunt programate

în data de 27 mai 2015, între orele 8 și 11.

Elevii, însoțiți de cel puțin unul dintre părinți, vor fi prezenți la sediul școlii

din Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 la ora 8.00.

Director,

Prof. IOAN REDIȘ